Inholland in de praktijk

Voor Hogeschool InHolland ontwikkelde we een subsite waarop alumni en stagebedrijven hun ervaringen met Inholland delen.

We basseerde de website op WordPress en integreerde deze vervolgens binnen de website van Inholland.

Inholland in de praktijk

In de praktijk

De website bestaat uit interviews in tekstueel en video formaat. Op de overzichtspagina worden de mensen uit interviews getoond met aansprekende quotes.

Op de detailpagina staat de content centraal en worden video’s getoond op een grootte waarbij het niet noodzakelijk is om de video te vergroten.

Alle content wordt vanuit WordPress bewerkt. Zo kan elk interview worden gekoppeld aan opleidingen en is voor elk bedrijf een quote en logo in te stellen.